Kwaliteit van vroeger, Automatisering van nu !                                                                                                     Kwaliteit      Technologie     Klantvriendelijkheid
 

Schijveneg in plaats van cultivator

Vroegere bewerkingsmethoden kunnen ook weer terug komen in ons bedrijf.
Voor stoppelbewerking is er een Amazone Catros + aangeschaft. Deze snijdt de bovenlaag los en drukt de bovenlaag om de 12.5 centimeter aan met een speciale rol.
Er is gekozen voor een 3 meter brede machine, zodat er ook met een lichte trekker gewerkt kan worden als de draagkracht van de grond minder is.
Misschien is deze machine ook te combineren met de woeler.
De capaciteit is ongeveer 2 hectare per uur.
Wij zien voordelen voor de bodem als er ondiep gewerkt kan worden met een vlak resultaat.
De grondstructuur blijft vaster, zodat een vervolg bewerking beter gaat.
Het bodemleven wordt gestimuleerd om organisch materiaal uit de bovenste      5 centimeter naar beneden te transporteren. Dit geeft een enorm water doorlatend vermogen tijdens natte perioden
Daarnaast is dit ook een ideale machine om groenbemesting of gewasresten van bijvoorbeeld gedorsen mais met de grond te vermengen om daarna netjes en zonder verstoppingen te ploegen.