Geschiedenis van het bedrijf

In 1942 werd het bedrijf door de vader van de gebroeders van Bergeijk gepacht.
Het bedrijf was toen 55 ha groot en het bood werk aan zo'n 15 medewerkers.
Ook werden er ongeveer 30 koeien gemolken. Op een gegeven moment wilde de eigenaar het land verkopen.
Alle gepachte percelen die  in de loop van de jaren te koop kwamen werden gekocht.
In 1963 kwam de oudste van de drie broers, Adam, in het bedrijf. Samen met zijn vader vormden zij een firma.
Het toen nog gemengde bedrijf werd nu langzamerhand omgezet naar een puur akkerbouwbedrijf.
Dit werd hoofdzakelijk bepaald door de teelt van aardappelen, die toen nog veel handwerk vroeg.
Men stond dus voor de keus om te gaan mechaniseren of de aardappelteelt af te stoten.
Het mechaniseren bestond uit het kopen van een wagenrooier en de bouw van een goede aardappelbewaarplaats.
Daar hebben zij toen ook voor gekozen. In 1966 kwam Jaap van Bergeijk in het bedrijf en in 1969 volgde ook de jongste broer Cees.
Onder leiding van de drie broers groeide het bedrijf gestaag tot een omvang van 100 hectare.
De volledige teelt van aardappels, bieten, tarwe, graszaad en veldbonen werd ook in loonwerk bij andere bedrijven verzorgd.
In 1993 is Cees plotseling overleden.
Het werk werd voortgezet met hulp van de bedrijfsverzorging totdat Rens, zoon van Adam, zijn studie aan de agrarische hogeschool afronde en thuis kwam werken. Alle kinderen hebben altijd meegeholpen op het bedrijf.
In 2000 studeerde Marc, zoon van Adam, ook op de agrarische hogeschool af.
Na eerst 10 maanden in Nicaragua, Centraal Amerika, te hebben gewerkt kwam hij in de firma.
In 2001 hebben we het injecteren en verspreiden van dierlijke mest van een andere loonwerker overgenomen waardoor de hoeveelheid werk flink toenam en er een medewerker bij kwam.
Na 2001 heeft het verspreiden van organische mest een grote vlucht genomen. Eerst met 1 sleepslangcombinatie en een trekker met tank. Later is de trekker met tank vervangen door een Vredo zelfrijder.
In 2009 hebben we een grotere vaste mest strooier aangeschaft voor het verstrooien van vaste mest en compost op het eigen akkerbouwbedrijf. Dit bleek een sterke groeimarkt en al snel was daar een tweede strooier voor nodig.
In 2017 zijn de vaste mest strooiers vervangen door nieuwe weegstrooiers op hoge banden om de bodem te ontlasten.
Vanaf 2015 rijden we met twee sleepslangcombinaties.
Zodoende hebben we nu een team van 6 vaste medewerkers en enkele losse krachten om de vele werkzaamheden uit te voeren.
In 2017 hebben we trots en dankbaar het 75-jarig jubileum van ons bedrijf gevierd met een open dag.
Boerderij voor de watersnood van 1953.
Na de watersnood
Opa hield ook hengsten waar hij de boer mee op ging.
Aardappeloogst met de hele familie.
Getrokken Claas Maaidorser met stro pers, de tarwe wordt opgezakt in zakken van 80 Kg.
Hier dezelfde maaidorser met opgebouwde graantank zodat er niet meer met de zware zakken tarwe gesjouwd hoefde te worden.
Een precisiezaaimachine met opgebouwde rijenspuit waarmee de suikerbieten gezaaid worden.
De tank is een 200 liter olievat.
De eerste spuitmachine in de hefinrichting.
De werkbreedte was 12 meter en de tankinhoud 300 liter.
Aardappelpootmachine vullen vanuit bakjes van 10 kg. Voor de poter zat een schudeg voor de grondbewerking.
Bietenrooien met een 1-rijïge Vicon bietenrooier. De bieten werden op een vierwielige wagen gerooid. Deze werden met de hand gelost.
Bietenrooien met een 1-rijige Vicon bietenrooier met bladafvoer.
De bieten werden verzameld in een bak met losbodem op de trekker, een MF 35X van 44 PK.
Opa is met samen met zijn broer aan het ploegen.
De eerste zes rijige bietenrooier
De balenlader die door ons zelf is gemaakt.
Ons trekkerpark in 1960:
een MF 175 van 75 pk
een MF 35X van 44 pk
een MF 35 van 35 pk
een Ferguson tef van 24 pk deze staat op de voorgrond
Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen
Gebr. van Bergeijk