Voor alle teelten kunnen we de grondbewerking verzorgen zoals: ploegen, spitten, kopeggen  frezen, cultivateren en diepwoelen.
Bemesting kunnen we voor u doen met een kunstmeststrooier, een sleepslangbemester en een tank met een grasland- of bouwlandbemester.
Voor gewasbescherming is er een zelfrijdende spuit, een strokenspuit en een rijenspuit voor aardappelen en bieten. Ook is er een onkruidstrijker tegen aardappelopslag.
Voor de oogst van graan of graszaad is er een maaidorser met opbrengstmeting, een pers voor kleine en één voor grote balen.
Voor de oogst van aardappelen beschikken we over een 4-rijige  wagenrooier.
Voor de oogst van suikerbieten en cichorei is er een 6-rijige bunkerrooier.
Agrarisch loonwerk:

Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen

Gebr. van Bergeijk