Drainage onderhoud
Op veel percelen is het belangrijk om regelmatig de drainbuizen te reinigen met de drainspuit. Vooral op ijzerhoudende grond wordt het waterafvoerend vermogen van een drain vergroot door ze regelmatig door te spuiten. Dit gebeurt met een niet te hogedruk en voldoende snelheid om de grond rond de buis niet te verspoelen. De hiernaast afgebeelde computer bewaakt de snelheid en registeert van iedere drain de lengte en de tijd van het reinigen. Deze gegevens kunnen worden uitgeprint en naar de klant gestuurd.

Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen

Gebr. van Bergeijk