Aardappelteelt
­Voor de grondbewerking gebruiken we een frees voorop de trekker.
We poten met een 4-rijige Gruse poter met rijenspuit.
Aanaarden doen we met een 4-rijige frees en bemesten met een centrifigaalstrooier.
Naast de onkruidbestrijding met lage docering, gebruiken we een speciale onderdoorspuit om overgebleven onkruid alsnog te verwijderen.
Voor het beregenen gebruiken we een kanon of sproeiboom.
We rooien met een 4-rijige Grimme wagenrooier en beschikken over een in- en uitschuurlijn.
Het is mogelijk met deze inschuurlijn de ondermaat  met een kluitenscheider uit de sorteergrond te halen.
Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen
Gebr. van Bergeijk