Hieronder de Vredo met de graslandbemester. De tankinhoud is 19000 liter en de werkbreedte 9 meter. Hij rijdt in hondengang zodat de achterwielen niet door het zelfde spoor rijden als de voorwielen. Zo wordt de graszode zo weinig mogelijk beschadigd.
Mest aanwenden met twee sleepslangbemesters 1 met een werkbreedte van 15 meter. De pompwagen staat op de dam en pompt de mest vanuit de tankauto naar de bemester. De trekker van de bemester is voorzien van een bandendrukwisselsysteem om met zo laag mogelijke bandendruk op de akker te rijden en hard op de weg voor de veiligheid en slijtage.
De tweede sleepslang bemester heeft een werkbreedte van 13 meter en is ook voorzien van extra sectieafsluiting voor rijenbemesting op 75 cm
.
Met twee weegstrooiers kunnen we vaste mest stoffen en bodemverbeteraars strooien. Deze combinaties zijn ook voorzien van bandendrukwisselsystemen.

Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen

Gebr. van Bergeijk