Voor 2012 is er veel tarwe gezaaid, zonder eerst te ploegen. Eerst een diepwoeler  met daar achter een kopeg gecombineert met een zaaimachine
Als de grond te nat is om te ploegen dan wordt er gespit en in één werkgang gekopegd en gezaaid
De tarwe wordt wordt voor het grootste deel bemest met varkensdrijfmest, 30 ton per Ha. Dit wordt gedaan met een sleepslang bemester.
De granen worden geoogst met een maaidorser die is voorzien van opbrengst meting, met behulp van sataliet navigatie wordt de opbrengst plaats specifiek vastgelegd op een kaart, Klik op de maaidorser voor een voorbeeld van zo'n kaart

Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen                                                                                                     Innovatief, natuurvriendelijk ondernemen

Gebr. van Bergeijk